تنیس(۵)
1 2
Set 1 ۰ - ۰
  • ۱.۴
  • ۲.۷۵
۲۳
1 2
Set 1 ۱ - ۲
  • ۲.۲۵
  • ۱.۵۷
۲۷
1 2
Set 2 ۱ - ۱
  • ۱.۸
  • ۱.۹۵
۲
Set 2 ۲ - ۴
  • ۱.۲
  • ۴.۳۳
۱۱
1 2
Set 1 ۰ - ۰
  • ۱.۲۲
  • ۴
۲۳
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان