LOL下注_英雄联盟竞猜押注平台

  1. 手机版 网站地图

   华严菩萨圣诞是哪一天:腊月廿九

   发布时间:2016年07月31日 来源:网络

   华严菩萨圣诞日:腊月廿九

   华严菩萨圣诞在农历十二月二十九。在腊月二十九的华严菩萨圣诞日,菩萨顶将举行传统的“跳鬼”(藏舞:金刚舞,也叫跳布扎)活动,为中外游客驱邪消灾。

   华严菩萨之名,载于《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中,华严菩萨与观世音菩萨、大势至菩萨等诸大菩萨于此会上闻法。在中国佛教史上,有两位古德传为华严菩萨化现:一为唐代清凉国师(澄观大师),一为元朝正顺法师,皆以专修《华严经》而名。

   华严菩萨之名,载于《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中,华严菩萨与观世音菩萨、大势至菩萨等诸大菩萨于此会上闻法。在中国佛教史上,有两位古德传为华严菩萨化现:一为唐代清凉国师(澄观大师),一为元朝正顺法师,皆以专修《华严经》而名。《华严经》,具名《大方广佛华严经》,是佛成道后在菩提场等处,藉普贤、文殊诸大菩萨显示佛陀的因行果德如杂华庄严,广大圆满、无尽无碍妙旨的要典。

   华严菩萨圣诞是哪一天:腊月廿九

   华严三圣

   即华严经所指华藏世界之三位圣者。

   (一)毗卢遮那佛,毗卢遮那意为遍一切处。谓佛之烦恼体净,众德悉备,身土相称,遍一切处,能为色相所作依止,具无边际真实功德,是一切法平等实性;即此自性,又称法身。

   (二)普贤菩萨,以其居伏道之顶,体性周遍,故称普;断道之后,邻于极圣,故称贤。

   (三)文殊师利菩萨,文殊师利意为妙德。以其明见佛性,具足法身、般若、解脱三德,不可思议,故称妙德。毗卢遮那佛理智完备,居中位;文殊菩萨主智门,立于毗卢遮那佛之左;普贤菩萨主理门,位于毗卢遮那佛之右。转之则右为智,左为理时,显示理智之涉入胎藏界曼陀罗。

   菩萨生日&诸佛诞辰

   1.弥勒佛圣诞是哪一天:正月初一

   2.定光佛圣诞是哪一天:正月初六

   3.释迦牟尼佛出家是哪一天:二月初八

   4.释迦牟尼佛涅盘是哪一天:二月十五日

   5.观世音菩萨圣诞是哪一天:二月十九日

   6.普贤菩萨圣诞是哪一天:二月廿一日

   7.准提菩萨圣诞是哪一天:三月十六日

   8.文殊菩萨圣诞是哪一天:四月初四

   9.释迦牟尼佛圣诞是哪一天:四月初八

   10.佛吉祥日是哪一天:四月十五日

   11.伽蓝菩萨圣诞是哪一天:五月十三日

   12.护法韦驮尊天菩萨圣诞是哪一天:六月初三

   13.观世音菩萨成道是哪一天:六月十九日

   14.大势至菩萨圣诞是哪一天:七月十三日

   15.龙树菩萨圣诞是哪一天:七月廿四日

   16.地藏菩萨圣诞是哪一天:七月三十日

   17.燃灯佛圣诞是哪一天:八月廿二日

   18.观世音菩萨出家纪念日是哪一天:九月十九日

   19.药师琉璃光如来圣诞是哪一天:九月三十日

   20.达摩祖师圣诞是哪一天:十月初五日

   21.阿弥陀佛圣诞是哪一天:冬月十七

   22.释迦如来成道日是哪一天:腊月初八

   23.华严菩萨圣诞是哪一天:腊月廿九

   阅读剩余 0%