۶ اردیبهشت (جمعه) (۷)
1 X 2
۲۳:۱۵ -
 • ۲.۱۵
 • ۱۹
 • ۱.۷۳
۳۷
۲۳:۱۵ -
 • ۱.۵۳
 • ۱۹
 • ۲.۶
۳۷
1 X 2
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۲۹
 • ۲۱
 • ۳.۷۵
۱۷
۲۲:۳۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲۱
 • ۲.۸
۱۷
۲۳:۰۰ -
 • ۱.۴۴
 • ۲۱
 • ۲.۸
۱۷
1 X 2
۱۲:۰۵ -
 • ۱.۰۶
 • ۳۴
 • ۸
۶۳
۱۴:۳۰ -
 • ۴
 • ۲۱
 • ۱.۲۵
۵۱
فرم پیش بینی
تکی و میکس
سیستمی

مبلغ
تومان
ضریب
1
برد احتمالی
0 تومان